Правила та умови використання сайту

Зазначені нижче правила є Угода між E-Jobs service s.r.o (далі Компанія) і Користувачем послугвеб-сайту http://www.aulinks.cz (далі Сайту), на умовах якої здійснює використання Користувачем інформації і сервісів, що надаються Сайтом. У текстах на сайті і листах наведені нижче правила називаються «Правила сайту».

І. Загальні положення.

1.1.  Компанія, E-Jobs Service SE, іменована надалі Компанія, справжнім видає відповідно до § 273 закону № 513/1991 Sb. Торгового кодексу Загальні комерційні умови та умови використання електронних систем, що обслуговуються Компанією, іменовані надалі ДЗ

1.2. ДЗ  регулюють всі відносини, що виникають між Компанією та клієнтами Компанії при використанні електронних систем, включаючи відносини, пов'язані з публікацією оголошень про вакансії, публікацією резюме претендентів, наданням простору для презентації та реклами, та іншими послугами, що надаються Компанією.

1.3. Відносини, які не регулюються ДЗ або ставлення, узгоджені в письмовій формі в окремій угоді, укладеній між Компанією та іншою особою, регулюються відповідними положеннями закону № 513/1991 Sb. (Торговий кодекс), закону № 40/1964 Sb. (Цивільний кодекс), закону № 101/2000 (Закон про захист персональних даних), законом № 121/2000 Sb. (Закон про авторське право) та іншими пов'язаними законами. 

1.4. Електронні системи Компанії призначені для юридичних і фізичних осіб, для підприємницьких та непідприємницьких суб'єктів.
Незважаючи на те, що електронні системи доступні або можуть бути доступні особам, які їх використовують або можуть використовувати за межами Чеської республіки, будь-які спори, що виникають у зв'язку зі справжніми ДЗ, будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства Чехії, виходячи з того, що для вирішення цих суперечок судом місцевої юрисдикції є звичайний суд Компанії або ж обласний суд, на території якого знаходиться звичайний суд Компанії.

   ІІ. Визначення понять

Поняття, що містяться в тексті справжніх ДЗ, мають такі визначення:

Електронні системи:

Веб-сайт http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk і програми, створені Компанією, призначені для їх використання юридичними та фізичними особами. Використання електронних систем: перегляд, читання та реєстрація на веб-сайті та в програмах, підготовлених Компанією, які доступні для користувачів.

Користувач:

 Особа, зареєстрована на веб-сайті http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk, яка використовує електронні системи Компанії.

Претендент:

Особа, зареєстрована на веб-сайті http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk, яка  пропонує свою роботу.

Роботодавець:

Особа, зареєстрована на http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk, яка подала пропозицію про роботу. Рекламне місце: інформація графічного, текстового або звукового типу, яка використовується в комп'ютерній мережі Інтернет для реклами юридичних або фізичних осіб або їх послуг.

III. Надані послуги

3.1.   Окремі надані послуги, їх зміст і обсяг перераховані в розділі http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk/sluzby.

3.2. Окремі надані послуги, їх зміст і обсяг Компанія може змінити чи скасувати.

IV. Достовірність даних

4.1. Користувач зобов'язується надавати при використанні електронних систем Компанії виключно достовірні (точні) дані, які не можуть завдати шкоди третім особам або Компанії.

4.2.  Користувач зобов'язується надавати при використанні електронних систем Компанії зрозумілі і чіткі дані, які не можуть викликати спотворене уявлення про особу, пропонованої або запитуваної ним роботі (вакансії).

4.3.  За достовірність (точність) даних відповідальність несе користувач, який ці дані вніс в електронні системи Компанії. Користувач дає свою згоду на зберігання Компанією інформації про внесення даних в електронні системи, що дозволяють однозначно ідентифікувати конкретного користувача.

4.4.  Користувач дає свою згоду на використання даних, отриманих Компанією відповідно до ДЗ, для рішення потенційного спору з користувачем, що виник внаслідок надання недостовірної інформації користувачем, або для запобігання використання електронних систем даним користувачем.

4.5.  Користувач погоджується з тим, що дані, що надаються у зв'язку із замовленням певної послуги, можуть бути доступні публічно.

V. Обробка даних

5.1. Компанія залишає за собою право відмовити використанню в електронних системах:

 1. даних, які суперечать законам Чехії, загальним правилами етики і моралі;
 2. даних та пропозицій роботи і робіт, які можуть бути пов'язані з наданням сексуальних послуг;
 3. даних, які можуть завдати шкоди доброму імені та репутації Компанії або інших осіб;
 4. пропозицій роботи, в яких Компанію використовують в якості посередника, що містять, зокрема, прямі веб-посилання на інші пропозиції роботи користувачів або вакансії;
 5. пропозицій роботи і робіт, які використовують системи багаторівневого маркетингу (ML
 6. загальної та комерційної інформації про продукти користувача в рамках розділів пропозицій роботи, які мають характер реклами;
 7. кількох вакансій або користувачів в межах тексту однієї представленої вакансії; у разі порушення цього положення Компанія має право на повну вартість додаткових опублікованих вакансій або користувачів, а саме за кожну додаткову вакансію в тексті однієї представленої вакансії;
 8. представлених даних, які порушують правила заповнення;
 9. резюме або презентацій з використанням імен третіх осіб без їх згоди.

5.2. Компанія має право перевіряти відповідно до § 5, пункт 1, с) закону № 101/2000 Sb. про захист персональних даних, достовірність даних та їх зміст згідно статей IV і V справжніх ДЗ, звернути увагу користувача на те, що такі дані порушують умови використання електронних систем, та вимагати їх негайного виправлення, або такі дані негайно видалити з електронних систем без згоди користувача .

5.3. Компанія залишає за собою право за допомогою наявних технічних і правових ресурсів позбавити можливості використання електронних систем користувачем, який неодноразово порушив умови використання електронних систем.

5.4. Компанія залишає за собою право використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі.

VI. Облікова запис користувача

6.1.  На підставі реєстрації користувача, виробленої на веб-сайті http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk, користувач може на основі своїх реєстраційних даних входити в свій користувальницький інтерфейс. Зі свого інтерфейсу користувач може замовляти послуги, здійснювати всі зміни в резюме або портфоліо, створювати нове резюме або портфоліо.

6.2.  Користувач визнає, що обліковий запис користувача не може бути доступний в будь-який час, особливо у зв'язку з необхідною технічною підтримкою апаратного та програмного забезпечення Компанії або третіх осіб, незалежних від Компанії.

6.3.  Користувач не має права при використанні веб-інтерфейсу сайту використовувати пристрої, програмне забезпечення або інші засоби, які можуть негативно вплинути на роботу веб-інтерфейсу. Веб-інтерфейс сайту може використовуватися тільки відповідно до його призначенням і в тій мірі, яка не зашкоджує Компанії або не утискає права інших користувачів http://aulinks.cz/uk/?backlink=rsmtk.

VII. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

7.1.  Компанія надає послуги, зазначені у статті III цих ДЗ на підставі замовлень користувачів. Належним чином оформлене замовлення є пропозицією про укладення договору про надання послуг, зазначених у ньому.

7.2.  Обов'язкові замовлення на послуги автоматизованої обробки даних, наданих за допомогою електронних засобів, Компанія отримує за допомогою заповнення і відправки електронної форми замовлення по мережі Інтернет, яка доступна в електронних системах Компанії. Обов'язкове замовлення також може бути відправлено по електронній пошті, поштою або по факсу. Якщо після укладення договору про надання послуг замовляються додаткові послуги, то ці послуги можуть бути замовлені по телефону, якщо Компанія не відмовиться від такого способу замовлення послуг.

7.3.  Якщо Компанія отримує електронну форму замовлення, то вона почне надавати послуги на підставі даних, зазначених у формі, якщо справжніми ДЗ або договором не передбачено інше. Якщо у формі замовлення не вказано початок надання послуги, вважається, що надання послуги почнеться негайно.

7.5.  Компанія залишає за собою право відмовитися від замовлення протягом трьох днів з моменту його отримання:

 1. якщо замовлення подала особа або представник особи, яка в минулому порушила свої зобов'язання і обов'язки, що виходять з ДЗ або з договору, укладеному з Компанією;
 2. замовлення може суперечити торговельної політиці Компанії;
 3. замовлення може суперечити принципам справедливої торгівлі.

VIII. Укладення договору про надання послуг

8.1.  Договір про надання послуг вважається укладеним з того моменту, коли компанія почне надавати послуги на підставі замовлення користувача, отриманого Компанією, якщо Компанія не відмовиться від замовлення відповідно до пункту 7.5. справжніх ДЗ.

8.2.  Положення пункту 8.1 не застосовуються, якщо Компанія негайно після отримання його замовлення повідомить користувача, що почне надавати послуги вже після укладення договору про надання послуг. Договір вважається укладеним з того моменту, коли Компанія і користувач домовляться про це. Компанія має право вимагати, щоб договір був укладений у письмовій формі.

8.3.  Відправленням замовлення або укладенням договору про надання послуг користувач ясно і беззастережно погоджується з цими ДЗ, технічними можливостями Інтернет-ЗМІ та електронних систем Компанії, термінами подачі матеріалів, графічними форматами та іншими умовами, встановленими Компанією для надання послуг.

8.4.  Компанія не зобов'язана укладати договір про надання послуг, особливо з тими особами, які істотним чином порушили свої зобов'язання при використанні електронних систем Компанії або у зв'язку з цим.

8.5.  Користувач погоджується з використанням засобів телекомунікації при укладенні договору. Витрати, понесені користувачем при використанні коштів далекого зв'язку у зв'язку з укладенням договору (витрати на підключення до мережі Інтернет і телефонні дзвінки), бере на себе користувач.

8.6.  Матеріали для місць розміщення графічної реклами користувач передає по електронній пошті або на портативному носії даних в одному з поширених форматів * .jpg, * .gif або * .swf і розміром до 35 Кб. Компанія при наданні своїх послуг залишає за собою право відмовитися від такої форми рекламного банера (або іншої форми графічної реклами) користувача, якщо та не матиме адекватну естетичну якість, особливо якщо це стосується банерів (або інших форм графічної реклами), зазначених на головній сторінці www. aulinks.cz

IX. Ціна і форма оплати

9.1.  Реєстрація на www. aulinks.cz  безкоштовна для користувачів.

9.2. Оплату за надані послуги Компанії користувач здійснює в розмірі та порядку, зазначеному в прайс-листі послуг Компанії, дійсному на день отримання замовлення Компанією, і розміщеному на www. aulinks.cz

Х. Відмова від договору

10.1.  Компанія має право відмовитися від договору про надання послуг, якщо

 1. матеріали і дані, надані користувачем, суперечать закону, нормам моралі, особливо якщо вони пропагують насильство, расизм, дискримінацію меншин і т.д;
 2. користувач прострочив оплату послуги;
 3. користувач завдає шкоди репутації компанії або її товарних знаків,
 4. користувач вимагає зазначення даних в електронних системах Компанії, які суперечать п. 5.1. справжніх ДЗ.

10.2.  Користувач має право відмовитися від договору про надання послуг, якщо відбулося повне припинення надання послуг Компанією користувачеві на час більше ніж п'ять робочих днів, за винятком випадків форс-мажорних обставин. Час припинення надання послуги починається з того моменту, коли користувач у письмовій формі, по факсу або електронною поштою повідомить Компанію про припинення надання послуги та закличе її для вирішення проблеми.

10.3.  Відмовою договір не скасовується з самого початку, усі права та обов'язки припиняються в день відмови від договору.

XI. Розірвання договору та штрафні санкції

11.1.  Договір про надання послуг вважається розірваним

 1. по закінченню терміну, на який договір був укладений;
 2. за угодою Компанії та користувача, за умови, що Компанія має право вимагати даний договір у письмовій формі;
 3. у разі відмові від договору у відповідності зі статтей X справжніх ДЗ.

11.2. Якщо договір розривається відмовою Компанії від договору відповідно до пункту 10.1. ДЗ, Компанія, у разі укладення нового договору з тим же користувачем, має право на сплату їй штрафу у розмірі п'ятдесяти відсотків від ціни, на яку виникло у Компанії право за даним розірваним договором.

11.3. Якщо користувач прострочив оплату послуги, Компанія має право на сплату їй штрафу в розмірі половини відсотка від суми боргу за кожен день прострочення. Це не впливає на обов'язок користувача відшкодувати збиток, навіть якщо він перевищує розмір штрафу.

11.4.  Якщо користувач прострочив оплату послуги на більш ніж один календарний місяць, Компанія має право опублікувати інформацію про прострочення оплати користувачем в електронних системах Компаній та інших базах боржників, використовуваних третіми сторонами.

XII. Відповідальність за шкоду

12.1.  У випадку, якщо послуга не була надана через причину несправності технічного обладнання Компанії яка буде доведена, остання продовжить термін надання послуги як мінімум на період, протягом якого послуга не була надана.

12.2.  Компанія не несе відповідальності за збиток, викликаний форс-мажорними обставинами або поломками, що відбулися не  на технічному обладнанні Компанії. "Форс-мажорні обставини" означають непередбачені події, які настали після отримання замовлення і які сталися не з вини Компанії, якщо не було викликано її помилкою або недбалістю. Якщо виникне форс-мажорні обставини на її боці, Компанія зобов'язується негайно повідомити користувачеві про цю ситуацію і її причини. Якщо не обумовлено інше, Компанія буде продовжувати виконувати свої зобов'язання за договором у рамках своїх можливостей і здібностей, в разі необхідності, і з використанням альтернативних засобів.

12.3.  Відповідальність Компанії за збиток, викликаний технічним та програмним обладнанням Компанії обмежується сумою, сплаченою Компанії користувачем за послуги на підставі укладеного договору, причому Компанія не зобов'язана платити за збиток, який не можна було передбачити в момент укладання договору.

XIII. Авторські права і права промислової власності

13.1. Користувач зобов'язаний забезпечити згоду на використання всіх захищених авторським правом матеріалів, використовуваних при публікації свого резюме або портфоліо.

13.2.  Компанія не несе відповідальності за порушення користувачем авторських прав або промислових прав власності. Якщо порушення користувачем цих прав спричинить нанесення якого-небудь збитку Компанії, користувач буде зобов'язаний відшкодувати ці збитки негайно після того, як воно буде завдано.

13.3.  Користувач не має права використовувати електронні системи Компанії або їх частину будь-яким іншим способом, окрім як їх використання для особистих цілей, зокрема, заборонено їх використання в формі розповсюдження і копіювання або іншої технічної обробки без очевидного згоди Компанії. Крім того, користувач не має права вчиняти будь-яке втручання в технічну або змістовну частину веб-сайту.

13.4.  Зберігати і роздруковувати дані з електронних систем Компанії допускається тільки в особистих цілях, причому отримані таким чином дані можна ніяким способом використовувати для подальшого відтворення чи розповсюдження, незалежно від того, використовується при цьому механічний або електронний чи інший спосіб, без попередньої письмової згоди Компанії.

XIV. Захист персональних даних

14.1.  Компанія заявляє, що вона захищає персональні дані відповідно до закону № 101/2000 Sb. Про захист персональних даних і відповідно до принципів, що містяться в директиві ЄС № 95/46 / EHS.

14.2.  Компанія не буде обробляти і збирати або іншим способом обробляти без згоди користувача персональні дані, надані їй користувачем при використанні електронних систем Компанії. Компанія має право звернутися до користувача з проханням перевірити правильність наданих персональних даних. Якщо виникне грунтовні сумніви у точності, достовірності або правдивості даних, то такі дані будуть негайно знищені.

14.3.  Справжнім користувач погоджується на обробку персональних даних Компанією з метою виконання зобов'язань за договором про надання послуг, зокрема, імені та прізвища, домашньої адреси, ідентифікаційного номера, податкового ідентифікаційного номера, адреси електронної пошти, номери телефону.

14.4.  Особисті дані будуть оброблятися протягом певного періоду. Особисті дані будуть оброблятися в електронному вигляді автоматизованим способом або в друкованому вигляді неавтоматизованим способом. Обробку персональних даних користувачів Компанія може доручити третій особі - обробнику.

14.5.  Користувач визнає, що дані, що знаходяться в електронних системах Компанії, додатково обробляються і можуть бути в подальшому використані для створення аналітичних та статистичних досліджень. Результати цієї обробки можуть бути в подальшому використані Компанією в комерційних цілях при збереженні повної анонімності джерела.

14.6.  Користувач визнає, що свої персональні дані при реєстрації свого облікового запису, при замовленні, виробленому з веб-інтерфейсу магазину, зобов'язаний вказувати точно і правдиво, а також користувач зобов'язаний негайно повідомляти Компанію про зміну цих своїх персональних даних.

14.7.  Користувач визнає, що він проінформований про те, що свою згоду на обробку персональних даних Компанією він може скасувати за допомогою письмового повідомлення, відправленого Компанії.

XV. Обробка персональних даних, розміщених в базі резюме

15.1.  Користувач зобов'язаний вжити заходів щодо захисту даних, наданих йому з бази резюме, і ці дані захистити від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу до них та інших зловживань ними.

15.2.  Користувач має право обробляти дані, отримані з бази резюме, тільки з метою заповнення вакантної посади.

15.3. Користувач не має права робити доступним резюме для третіх осіб без попередньої згоди Компанії та особи, якій належить дане резюме.

15.4.  Користувач визнає, що він має право ознайомитися зі змістом резюме. Однак у випадку зацікавленості в подальшій обробці персональних даних користувач зобов'язаний отримати згоду суб'єкта персональних даних, які будуть оброблятися, відповідно до закону № 101/2000 Sb. Про захист персональних даних.

15.5.  В разі порушення обов'язків користувачем відповідно до пунктів 15.1.-15.4. справжніх ДЗ, Компанія може заборонити користувачеві подальший доступ до бази резюме.

15.6.  Якщо в результаті порушення обов'язків користувачем відповідно до цієї статті Компанії буде завдано збитків, користувач зобов'язаний цей збиток Компанії негайно відшкодувати після того, як він був причинний.

XVI. Заключні положення

16.1.  Якщо не обумовлено інше, всі повідомлення або інші операції за договором повинні відправлятися або вчиняти договірними сторонами у письмовій формі, а саме по електронній пошті, особисто або за допомогою служби поштової доставки. Всі листи користувач отримує на адресу електронної пошти, вказану в його обліковому запису.

16.2.  Компанія має право в будь-який час змінити або доповнити справжні ДЗ в односторонньому порядку. ДЗ в чинній редакції регулюють також права та обов'язки, що виникли до зміни ДЗ; однак виникнення цих прав і обов'язків, як і права, що виникли з них перед даними зміною ДЗ, розглядаються в Відповідно до нинішньої редакції ДЗ.