Zavolejte nám
Proč si vybrat nás
Naši partneři
Kontakty
Ищете работу? Каталог фушек
+420 727 842 055
Zavolejte nám:
Zásady ochrany osobních údajů ke dni 1.11.2019
Společnost CZECH PROPERTY SERVICE, S. R. O., která je provozovatelem webových stránek www.brigadnici.aulinks.com považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

CZECH PROPERTY SERVICE, S. R. O.
Na Plzeňce 1166/4
Praha 5 – Smíchov 150 00

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@aulinks.com

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů
Jste-li návštěvník internetové prezentace brigadnici.aulinks.com, a vyplnil(a) jste formulář „Chci pronajmout byt bez starostí“, „Nezávazný cenový odhad pronájmu“, apod. zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti CZECH PROPERTY SERVICE, S. R. O., tj. zejména za účelem nabízení dalších služeb, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, adresu nemovitosti. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od odeslání formuláře.
 
V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti CZECH PROPERTY SERVICE, S. R. O., tj. zejména za účelem nabídky služeb, zasílání informací o pořádaných akcích apod., a to na základě právního titulu souhlas. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon. Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@aulinks.com
 
Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nebo námětů.
 
V případě, že navštívíte z naši pobočku osobně, bude váš pohyb v našich prostorách monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku a bezpečí osob. Záznam je uchováván po dobu 14 dní.

Přenos osobních údajů
Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
 
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj internetové prezentace brigadnici.aulinks.com) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.
 
Jde zejména o tyto činnosti:
  • za účelem vývoje a správy internetové prezentace solidproperty.cz mají k vašim osobním údajům přístup externí vývojáři
  • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 
U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Profilování
Při návštěvě internetové prezentace na brigadnici.aulinks.com zpracováváme informace o nákupním chování našich zákazníků, na jejichž základě se dají zjistit jejich preference a odhadnout chování v budoucnosti. Toto zpracovávání probíhá výhradně automatizovaně a žádným způsobem se nedotýká práv našich zákazníků. Na základě toho, že algoritmus automatizovaně vyhodnocuje chování zákazníka na webu, vytváříme personalizovanou nabídku služeb.
Analytické nástroje webu
Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.
Vaše práva
Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 
Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@aulinks.com