Jak se má plavat v oboru HR

Datum: 07/05/17

Stoji za to vysvětlovat, drahý čtenáři, co znamená populární slovo «ejčár». Někdy bylo půjčené z angličtiny a později úspěšně adoptované. Nebudeme to probírat dopodrobna a pustíme se do vysvětlení toho, co konkrétně zahrnuje tento krásný anglicismus. Alespoň já vám povím, jak to funguje na českém trhu recrutingu.


Základy činnosti v HR můžeme rozdělit na několik podstatných bloků (s tím že si o pojmech ,,vypracování pracovní smlouvy a pravidla pro výpočet a zpracování mezd“ promluvíme příště).

Bez personální evidence a administrativy by se současný život na zemi neobešel. Do recruiterské dokumentace bychom mohli přiřadit zaznamenávání pravidelnosti a včasnosti příchodu zaměstnanců do práce (pracovní docházka), provedení kvality jejich práce, splnění povinností a lékařské vyšetření. Do  osobního spisu zaměstnance nezapomeňte zaznamenat, že byl seznámen (nebo naopak neseznámen) s předpisy o požární ochraně, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také s vnitřními předpisy organizace.

Důležitou složkou je firemní kultura. Spočívá v péči o pracovní prostředí (např. atraktivní prostředí s relaxační zónou umožňující aktivní nebo pasivní odpočinek během náročné pracovní činnosti nebo naopak, nacházející se v budově bývalé továrny s jedním záchodem na všechna patra), o komunikaci v rámci týmu (buďto zdravá nebo způsobující konflikty mezi pohlavími nebo dokonce mezirasové). Je samozřejmostí, že firemní kultura předpokládá existenci stylu řízení týmů – demokratický, autoritářský nebo kombinace obou.

Následujícím bodem je plánování pracovního procesu, nábor a výběr vhodných kandidátů. Než si vyberete své budoucí zaměstnance, kteří budou splňovat všechna požadovaná kritéria, je třeba mít na paměti:

  1. Koho potřebuji do své firmy?

  2. Jak mohu, jako malá firma na trhu práce, konkurovat velkým hráčům?

  3. Kolik mě stojí zaměstnanec?

  4. Kde hledat vhodné lidi?

Až přijdete na to, koho potřebujete a najdete toho žádaného zaměstnance, je třeba provést přijímací pohovor. Tady platí rovné zacházení a zákaz diskriminačních otázek, zákaz vyžadování informací, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce (těhotenství, rodinné a majetkové poměry, sexuální orientace, původ, členství v odborové organizaci).

Kromě náboru a pohovorů je podstatným hodnocení nynějších zaměstnanců a s tím spojený systém odměňování. Oceňování musí odpovídat výsledkům práce zaměstnance, jeho snaze být efektivní a snaze vyvíjet se ve všech směrech. Následkem nedocenění je pád na ,,dno mravní bídy“.

Systém odměňování může mít mnoho podob. Přímo v České republice je oblíbeným a nejpoužívanějším bonusem poskytnuti služebního automobilu i pro soukromé účely, stravenky, příspěvek na sport nebo kulturu, dále nabídka slev na firemní výrobky nebo služby, prodloužení dovolené o 1-2 týdny (místo klasických 20 dnů mohou získat zaměstnanci 25 nebo dokonce 30 dnů odpočinku). Tyto bonusy jsou motivací pro pracovníka a záleží na něm, zda je přijme či nikoliv.

Samozřejmostí je, že žádná firma se neodejde bez školení zaměstnanců. Na jednu stranu je to benefit a na druhou věc, kterou nutně potřebuje každý, kdo má zájem se nadále vzdělávat a rozvíjet. V České republice je školení pro zaměstnance obvykle zdarma, ale placené zaměstnavatelem. Školení může probíhat jak přímo v práci, tak i v jiném městě nebo dokonce v jiné zemi. Mnozí z vás se jistě zúčastnili nějakého semináře, teambuildingu, přednášky nebo využili ústních rad zkušenějších kolegů.

Stává se, že zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr pokud se například domnívá, že by mohl prospět v jiné společnosti lépe, protože už není tak úspěšný na současném pracovním místě, na které možná nastoupil před 20 lety. V tomto případě jde o syndrom vyhoření. Ale jsou samozřejmě i jiné důvody – osobní, spojené se systémem odměňování a tak dále.

Odchodem zaměstnance bych dokončila seznam všeho, co se týká ejčár činnosti. Jak každá firma občas potřebuje «novou krev» tak i zaměstnanec potřebuje nový impuls a motivaci dělat jinou práci. V takové situaci přestávají fungovat všechny principy lidských vztahů a plánování pracovního procesu letí do propasti vědomí toho že změna je prostě život... Nikdy ale nevíte zda k dobrému nebo ke špatnému.

Autor: Osipenko Tanya