Kompletní průvodce k nalezení práce

Datum: 09/15/16

1. Úvod

Hledání práce je výzva. A to jak v případě, kdy hledáte svou první práci, měníte kariéru nebo se znovu vracíte na pracovní trh. Možnosti uplatnění se vyvíjí velice dynamicky a trh práce odpovídá na aktuální hospodářský stav jak v České republice, tak v zahraničí. Největší dopad na vývoj české ekonomiky má především vývoj v Německu a v dalších silných státech Evropské unie. Během období hospodářské stability a růstu se zaměstnavatelé cítí jistě a nabízí větší množství pracovních příležitostí. Naopak během hospodářského úpadku dochází k masovému propouštění a zaměstnavatelé nehledají nové pracovníky. Ať už je vývoj jakýkoliv, zaměstnavatelé budou vždy hledět na kvalitu uchazečů, jejich talent, znalosti a schopnosti. Cílem vašeho motivačního dopisu, životopisu a chování na osobním pohovoru by mělo být přesvědčit zaměstnavatele, že právě vy jste ten nejlepší a nejtalentovanější kandidát.


Je důležité vzít v potaz, že hledání zaměstnání je v podstatě náročná práce, ke které byste měli mít stejný přístup, entuziasmus, organizaci a smysl pro dotažení věcí do konce, jako kdybyste vykonávali plnohodnotnou práci. Pokud budete hledat vaši práci více energicky, než otráveně, celý proces může být nejen více zábavný, ale především více plodný. Každý zaměstnavatel a HR odborník má zájem o rozhodného člověka, který je plný nadšení. Tento průvodce vám pomůže v celém procesu hledání práce. Nabízí užitečné rady, jak a jaké nabídky hledat a nabízí typy a příklady, které vás dovedou přesně tam, kde jste vždy chtěli být.

2. Hledání práce

Spojení vašich silných stránek a talentu s potřebami zaměstnavatele může vzít velké množství času a energie. V průběhu hledání ideální práce v různých zdrojích je důležité se zaměřit na popis pracovních pozic a na to, jak se shodují s vašimi znalostmi a zkušenostmi. Mnoho lidí se při hledání práce zaměřuje pouze na jejich osobní zájmy a přehlížejí požadavky zaměstnavatele. Ti však nebudou mít o kandidáta pravděpodobně zájem, když nebude splňovat jejich kritéria. Například, když je v popisu pracovní nabídky „pracovní znalost HTML“, přihlaste se pouze v případě, když znáte HTML. Často se v popisu inzerátu vyskytne „pracovní znalost HTML výhodou“. V tomto případě se na pozici přihlásit můžete, slovo „výhodou“ znamená, že by bylo dobré, kdybyste danou znalost HTML měli. V současné době mají zájemci o práci široké možnosti hledání pracovních příležitostí. Následující odstavce shrnují nejobvyklejší způsoby hledání práce.

Webové stránky společností

Jestli máte zájem pracovat v konkrétní společnosti, je vhodné se podívat na jejich webové stránky a zjistit, na jaké pracovní pozice jsou aktuálně vypsané nabídky. Velké společnosti mají obvykle celou sekci s aktuálními otevřenými pozicemi. Mimo informace o konkrétních nabídkách se zde můžete dozvědět o platových možnostech, nebo jaké výhody přináší pracovat právě v dané společnosti. Pokud na internetových stránkách není vypsaná žádná konkrétní pozice nebo se na žádnou vypsanou pozici nehodíte, můžete nahrát nebo zaslat váš životopis nebo motivační dopis, ve kterém je však potřeba dostatečně vysvětlit, proč právě vy budete případně přínos pro společnost. Aplikace na nahrání vašich dokumentů nebo přiložený kontakt na zaslání není na webových stránkách zbytečně, HR oddělení společností tak hledají zaměstnance na pozice, které nejsou aktuálně zveřejněné.

HR specialista

HR specialisté jsou odborníci, kteří pomáhají najít kvalifikovaným kandidátům specifické kariérní příležitosti a zároveň hledají vhodné kandidáty pro společnosti. HR specialisté tak hledají společnosti, které mají zájem o kandidáty a zároveň mají zásobu kandidátů, ze kterých mohou společnostem nabízet uchazeče. Ve většině případů se na HR specialisty obracejí jedinci, kteří hledají specifické zaměstnání nebo plat. Často se jedná o zkušené profesionály s vysokými příjmy. HR odborník nabízí více služeb. Může pomoci s vytříbením životopisu, motivačního dopisu nebo zprostředkovat kontakt se sférou, ve které kandidát hledá zaměstnání.

Veletrhy pracovních příležitostí

Veletrhy pracovních příležitostí (job fairs, career fairs, career expo) jsou v České republice relativně nové možnosti, jak se mohou setkat zájemci o práci se společnostmi. Na veletrzích může kandidát získat informace o zaměstnavateli. Zde zjistí, zda mu bude konkrétní společnost vyhovovat či nikoli. Vedení společností posílá na tyto akce své náborové HR pracovníky, kteří mohou odpovědět na otázky, zhodnotit životopis a potkat se s potenciálními kandidáty. Setkávání zaměstnavatele s potenciálním zaměstnancem má nejčastěji podobu mini-interview. Zájemce o práci by si měl přinést perfektní životopis a přijít ve vhodném oblečení. Informace o pracovních trzích můžete nalézt především na internetu a sociálních sítích. Nepodceňujte tuto možnost, může vám otevřít dveře ke skvělé kariéře.

Networking

Mnoho zaměstnavatelů spoléhá zejména na doporučení svých zaměstnanců. Vedoucí ve společnostech se svých pracovníků často ptají, jestli nemají někoho na doporučení. Networking vyžaduje, aby byl zaměstnavatel v dobrém kontaktu se zaměstnanci. Nejlepší variantou je, pokud ve firmě funguje osobní komunikace přes telefon, sociální sítě nebo jsou běžné osobní schůzky. Ve větších společnostech pak může být zaběhaný systém, díky kterému se zaměstnanci dozví, že se hledá uchazeč o práci s konkrétní kvalifikací. Někteří HR specialisté také hledají vhodné kandidáty pomocí sociálních sítí, jako je zejména LinkedIn, Twitter nebo Google+.

Noviny a jiné tištěné nabídky

V místních novinách a dalších tiskovinách bývají nabídky práce na lokální úrovni. Nejčastěji se jedná o pozice pro ty, kteří hledají první zaměstnání nebo pro mírně zkušené zaměstnance. Často se jedná o nabídky práce, které zprostředkovává místní Úřad práce. Pracovní inzeráty se rovněž objevují v jiných tiskovinách, ať už se jedná o různé typy časopisů nebo jiných deníků, týdeníků nebo měsíčníků. U inzerátů v novinách je dobré zvážit každou zveřejněnou nabídku, protože zde může mít reklamu téměř kdokoli. V některých případech se jedná o nabídky, které nejsou příliš seriózní nebo lukrativní.

Pracovní portály

Pracovní portály zprostředkovávají nabídky práce společností, které na daném portálu zveřejní inzerát. Uchazeči o práci si mohou vybrat z velmi široké nabídky zaměstnání, vyhledávat v konkrétním kraji nebo městě. Samozřejmostí je při vyhledávání možnost specifikace oboru nebo profese. Na kvalitních portálech je možné se registrovat a vytvořit si vlastní životopis. Pokud aktuálně hledáte vhodné zaměstnání nebo chcete rozjet kariéru, neváhejte a registrujte se na jednom z nejkvalitnějších pracovních portálů v České republice – Aulinks.cz.

Specializované pracovní portály

Jedná se o internetové služby, které nabízejí informace o nabídkách práce v konkrétních oborech nebo profesích. Tyto portály jsou tak zaměřené například na technické obory, hotelnictví, lázeňství nebo cestovní ruch. Tyto stránky jsou určené především pro ty, kteří se dlouhodobě pohybují v jednom oboru a jsou obvykle odborníci ve své profesi. Na těchto stránkách je možné postupovat podobně jako na ostatních pracovních portálech. Je zde možné jak aktivně vyhledávat v nabídkách práce, tak se registrovat nebo nahrát životopis. Pro uchazeče je vždy vhodné se zaregistrovat. Zaměstnavatelé ve specifických oborech mají často problém najít vhodné uchazeče. Často tak sami vhodné zaměstnance vyhledávají. O uchazeči, který není zaregistrovaný, se tak zaměstnavatel nedozví.

3. Motivační dopis

Našli jste práci, která je pro vás ideální. Možná máte přesně ty schopnosti, které daný zaměstnavatel potřebuje. Už vidíte, jak úspěšně rozvíjíte kariéru. Pokud však neodešlete správný motivační dopis, zaměstnavatel se nikdy nedozví, že právě vy jste ten nejlepší kandidát a výběrové řízení vůbec nezačne. Skvěle napsaný motivační dopis přesvědčí zaměstnavatele, aby si pozorně přečetl váš životopis a pozval vás k osobnímu pohovoru. Motivační dopis pro vás především představuje možnost se představit a prodat. Na vytvoření dobrého dojmu máte však pouze jen několik odstavců. Je potřeba vytvořit unikátní pracovní motivační dopis pro každou nabídku práce zvlášť. Z motivačního dopisu by mělo být zřejmé vaše nadšení pro danou pozici. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá čas číst dlouhé texty, je nutné být stručný a zároveň výstižný. Motivační dopis by neměl přesahovat jednu stranu a měl by obsahovat čtyři základní části:

Pozdrav

Vždy je lepší se obrátit na konkrétní osobu, než napsat obecné oslovení, ze kterého vyplývá, že nevíte, kdo přesně bude motivační dopis číst. Pokud v nabídce práce není uvedená konkrétní kontaktní osoba, je možné do společnosti zavolat a zjistit, kdo má výběrové řízení na starosti. Nejlepší je nechat se přepojit přímo na daného člověka a navázat s ním kontakt. Poté je možné v motivačním dopise navázat na váš hovor. Pokud se dozvíte jméno, je potřeba ho napsat správně. Pokud jste v telefonu dobře nerozuměli, nebojte se a nechte si jméno vyhláskovat. Rovněž je potřeba dbát na tituly. Mnozí lidé jsou velmi hákliví na to, když se jejich jméno zkomolí nebo když není daný člověk osloven titulem, který mu náleží. Za oslovením následuje čárka a první větu motivačního dopisu následně začínáme malým písmenem – tedy pokračujeme ve větě, kterou jsme začali oslovením.

Zahájení dopisu

V prvním odstavci je vhodné zaměstnavatele informovat, na jakou pozici se hlásíte a jak jste se o nabídce dozvěděli. Je veliký rozdíl v tom, zda vám práci doporučil bratr zaměstnavatele nebo zda jste nabídku našli na internetovém pracovním portálu. V každém případě je dobré sdělit zaměstnavateli pravdu. Na osobním pohovoru budete pravděpodobně znovu dotázáni, kde jste se o dané nabídce dozvěděli. Pro každého zaměstnavatele se jedná o poměrně důležitou informaci.

Tělo textu

V této části motivačního dopisu je potřeba se prodat. Místo toho, abyste opakovali to, co máte v životopise (což je velmi otravné pro čtenáře), stručně popište a vyzdvihněte své přednosti a dovednosti, kvůli kterým se dobře hodíte na pozici. Měli byste především vypíchnout kvalifikaci, která je relevantní pro práci na dané pozici. Není nejlepší se chlubit schopnostmi, které jsou sice ohromující, ale pro zaměstnavatele jsou nevyužitelné. Pokud máte v životopise nějakou mezeru, zde je místo na vysvětlení. Je vhodné nejasnost vysvětlit, na osobním pohovoru se vás na to personalista s největší pravděpodobností zeptá. Informace by měla být jasná a nejlépe by měla pozitivně vyznět. Je velký rozdíl v tom, zda jste dva roky cestovali nebo zda jste dva roky pracovali ve společnosti, kterou nechcete uvést. V žádném případě není vhodné lhát nebo vypadat podezřele.

Závěr

V posledním odstavci poděkujte a zeptejte se na možnost osobního pohovoru. Případně je možné uvést i váš osobní telefon. Znovu zdůrazněte vaše nadšení a zájem o pozici. Pokud zde něco slíbíte, nezapomeňte to následně udělat. Někteří lidé například sdělí, že dodají některé materiály nebo zavolají, ale poté to neudělají. Pokud něco nechcete nebo nemůžete udělat, určitě to v motivačním dopise neslibujte. V lepším případě nebudete pozváni k osobnímu pohovoru, v horším případě vás bude zaměstnavatel považovat na neseriózního člověka. Pokud si chcete dělat dobré jméno, nezapomeňte na to, že Česká republika je velmi malá a v konkrétních oborech se mnoho lidí zná. Pokud si na začátku kariéry zkazíte jméno, velmi stěží si jej znovu napravíte. V motivačním dopise se zamyslete nad každým slovem tak, aby odpovídalo realitě. Dobře napsaný motivační dopis vás může posunout k vámi vysněné kariéře.

Na závěr je potřeba se slušně rozloučit. Ve většině případů stačí napsat „S pozdravem,“. Pokud chcete vypadat více zdvořile, je možné napsat „S úctou,“ nebo „S přáním hezkého dne,“. Pod závěrečným pozdravem je nutné se podepsat celým jménem a se všemi tituly (pokud nějaké vlastníte).

Motivační dopis si po sobě několikrát přečtete. Je možné dát dopis přečíst i někomu jinému, který vám může dát na věc nový pohled. Dopis nesmí obsahovat gramatické chyby nebo překlepy. Nepoužívejte zkratky nebo hovorové výrazy. Rovněž se zaměřte na slohovou stránku textu. I když se může zdát, že je nejdůležitější věcná stránka, tedy vaše znalosti a schopnosti, motivační dopis je první věc, skrze kterou s vámi zaměstnavatel přijde do kontaktu. První dojem může sehrát důležitou roli. Dejte si s motivačním dopisem práci a nenechte si napsat odpověď: „Děkujeme Vám za zájem, ale...“.

4. Životopis

Zároveň s motivačním dopisem je nebytné zaslat k odpovědi na pracovní nabídku rovněž životopis. Dobře napsaný životopis by měl vysvětlit, že máte vhodnou kvalifikaci na dané pracovní místo a poskytnout stručné shrnutí vašich dosavadních zkušeností, znalostí a vzdělání. Stejně tak jako společnosti používají marketingové strategie k přesvědčení zákazníků o využívání jejich služeb a nákupu jejich produktů, dobrý životopis je nástroj, jak můžete přesvědčit zaměstnavatele, aby vás pozval na osobní pohovor. Životopis je prostředek k dosažení žádaného cíle – tedy začátku úspěšné kariéry. Je potřeba přesvědčit personalistu, že právě vy jste ten kandidát, který se nejlépe hodí na pozici. Váš životopis by měl vyzdvihnout vaše silné stránky, přednosti a to, že se opravdu na pozici hodíte. Využívejte podobné nebo stejné výrazy pro kvalifikaci, jaké jsou v dané nabídce práce. Pokud je v nabídce uvedené „finanční analytik“, uveďte do životopisu „finanční analytik“. Zaměstnavatel by neměl hádat, zda jste na danou pozici kvalifikovaní či nikoliv. Vytvořte zdvořilý životopis, aby zaujal pozornost a dovedl personalistu k pozitivnímu zhodnocení. Mějte na paměti, že na každou nabídku práce je potřeba svůj životopis upravit. Pokud máte o pozici skutečný zájem, zaměřte se na každé slovo, které v životopisu máte. Životopis je možné vytvořit ve čtyřech následujících krocích:

Sestavení

Především je nutné dát dohromady všechny informace o vaší osobě, vaše dosavadní zaměstnání, pracovní zkušenosti a úspěchy, dobrovolnickou práci, brigády, kvalifikaci, vzdělání, aktivity a členství v organizacích. V životopise musí být rovněž uvedeny informace o certifikátech a licencích, které vlastníte. Rovněž je možné napsat informace týkající se vašeho zdraví, rodinného stavu a věku. Pokud je vám nepříjemné osobní informace do životopisu uvést, není zcela nezbytné informace poskytnout. Nicméně nemusíte mít strach, zaměstnavatel nesmí vaše osobní údaje zneužít. Pokud si chcete být jistí, můžete k životopisu připojit Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Formát

Váš životopis je v zásadě možné napsat ve třech následujících základních formátech. Vyberte jednu z variant, která se vám osobně líbí nejvíce:

Chronologický

Chronologický životopis je nejčastější variantou, ve které lidé odesílají své životopisy. Vhodné je postupovat od současnosti do minulosti. Ke každé pozici, kterou jste v minulosti zastávali, uveďte název zastávané pozice, jméno zaměstnavatele/společnosti, kdy a jak dlouho jste na pracovní pozici byli a relevantní dosažené pracovní výsledky. Chronologický životopis je vhodný zejména pro ty, kteří mají již delší pracovní dráhu. Čerství absolventi nebo mladí lidé, kteří hledají své první uplatnění, mohou využít jiné formy životopisu.

Funkční

Funkční životopis se soustředí více na kvalifikaci a schopnosti, než na názvy zaměstnání. Tento formát je ideální pro ty, kteří mají velmi omezené pracovní zkušenosti nebo jejichž pracovní zkušenosti nemají s pozicí, na kterou se hlásí, nic společného. Při psaní funkčního životopisu identifikujte základní kvalifikaci a schopnosti, které jsou na danou pozici požadovány a pokuste se je nalézt ve své pracovní historii. Funkční životopis zahrnuje pouze názvy pozic, společností a roky, ve kterých k výkonu docházelo.

Kombinace

Pokud vám nevyhovuje ani jedna z variant, je možné zkombinovat chronologický a funkční životopis, kde popíšete jak pracovní historii, tak kvalifikaci a schopnosti, které máte. V tomto formátu můžete využít chronologický popis vaší pracovní historie a následně rozvinout zkušenosti nabyté na konkrétních pozicích. Nebo naopak můžete životopis založit na funkčním formátu, kde ke zkušenostem a znalostem uvedete společnosti, kde k jejich získání došlo.

Styl

Styl životopisu vytváří jeho vzhled: styl písma, design, délka a papír, na který životopis vytisknete. Vše hraje důležitou roli. Především by životopis měl být dobře čitelný a čtenář by se v něm měl bez problému orientovat. Písmo musí mít jeden styl v celém dokumentu a není vhodné, pokud je příliš malé. Text by neměl být příliš nahuštěný, je vhodnější využít větší mezeru pro řádkování. Pokud se chcete vydělit z masy žadatelů o práci, určitě není vhodné vytisknout životopis na barevný papír, využít neobvyklá písma nebo grafiku. Životopis by měl být napsaný v bodech. Pokud některý údaj píšete v kurzívě, je nutné všechny ostatní informace stejného druhu napsal rovněž kurzívou (například názvy pozic nebo společností). Vypracovaný styl nejen zpřehlední životopis a je pro zaměstnavatele čitelnější, ale také rovněž působí více profesionálně.

Čerství absolventi nebo ti, kteří hledají svoji první práci, by neměli mít životopis delší než jednu stranu. Lidé se standardní pracovní zkušeností mohou využít dvě strany. Životopis na tři strany si mohou dovolit pouze ti, kteří mají velmi dlouhou a komplikovanou minulost.

Proofreading

Personalisty, kteří mají na starosti první výběr životopisů z velkého množství uchazečů, je důležité zaujmout „na první pohled“. Pokud budete mít v životopisu překlepy nebo gramatické chyby, personalista si toho okamžitě všimne a váš životopis odloží stranou. Poté co napíšete životopis, je důležité zkontrolovat celý text slovo od slova, písmeno od písmene. Rovněž se zaměřte na to, aby byly v textu užité vhodné výrazy. Neohrabaný a těžkopádný text vám image profesionála neudělá. Na čtenáře nedělá ani dobrý dojem, pokud nejsou dobře užitá velká a malá písmena. V současné době, kdy jsme pod záplavou textů v angličtině, kde se píší velká písmene častěji než v jazyce českém, můžeme být často zlákáni napsat písmeno tak, jak nám připadá vhodné a běžné. Nicméně personalisté jsou povětšině dobří češtináři a nesprávného užití si okamžitě všimnou. V životopise eliminujte všechna nadbytečná slova, věty nebo negativní obsah. Pokud se nejedná o známou společnost, je vhodné uvést ke každé společnosti, zda se jedná o s.r.o., a.s. nebo jiný druh organizace. Je velký rozdíl, zda máte pracovní praxi u velké soukromé společnosti nebo u místní neziskové organizace.

Doladění

Poté, co budete mít hotový a kompletní životopis, můžete se zaměřit na jeho doladění, které přispěje k vašemu úspěchu a zaměstnavatel vás pozve na pracovní pohovor. Následující body vám pomohou vylepšit váš životopis.

Udělejte:

 Uvádějte důležité informace na první místo (čtenář nemá zájem číst dlouhý unavující životopis nebo v něm vyhledávat potřebné údaje).

 Vyzdvihněte vaši využitelnost a důkazy, že jste kvalifikovaný kandidát.

 Zohledněte potřeby zaměstnavatele – užívejte slova, která společnost chce slyšet.

 Pomozte si vzorem nebo šablonou životopisu, pokud si nejste jisti obsahem nebo strukturou.

 Napište životopis v bodech, výrazně to zjednoduší nalezení potřebných informací.

 Užijte vhodné řádkování a mezery mezi částmi životopisu. Vyhněte se příliš zhuštěnému textu.

 Pište krátké a jednoznačné věty.

 Snižte množství sloves – zvýrazníte tak konkrétní informace o vaší kvalifikaci.

 Uvádějte reálná fakta o vašich schopnostech a dovednostech.

 Pokud nemáte opravdu dlouhou a zajímavou pracovní historii, vejděte se na jednu až dvě strany.

 Užijte čitelný a profesionální styl písma.

 Pošlete sami sobě na e-mail životopis a vytiskněte jej. Zkontrolujte, že je vše správně a podle vašich představ. 

 Nalezněte a opravte všechny gramatické chyby, překlepy a nevhodná slova.

 Uvádějte odkazy na internetové stránky nebo sociální sítě, pokud je to vhodné a k věci.

Nedělejte:

 Netiskněte životopis na nezvyklý papír a neužívejte nevhodnou barvu pozadí.

 Nepište text v nevhodném stylu písma.

 Nepište v kompletních větách – omezíte tak délku textu a neodradíte čtenáře.

 Nepište vágní věty typu: „chci dosáhnout svého cíle“.

 Neužívejte příliš mnoho sloves – důležité informace se zbytečně ztrácí v textu.

 Nezasílejte životopis z neprofesionálně znějícího e-mailu typu: vesely.smudla@seznam.cz. Vytvořte si adresu složenou z vašeho jména a příjmení: jmeno.prijmeni@gmail.com nebo prijmeni.jmeno@gmail.com.

 Nepřipojujte fotografie, pokud nejsou vyžádané.

 Neuvádějte příliš osobní nebo nerelevantní informace.

5. Pohovor

Osobní pohovor je zásadní bod ve výběrovém řízení. Především představuje příležitost pro zaměstnavatele se o vás něco dozvědět. Na pohovoru musíte především prodat svoji kvalifikaci, silné stránky, znalosti a schopnosti. Zaměstnavateli musíte dát zřetelně najevo, že znáte danou společnost a její potřeby.

Úspěch na pohovoru závisí na přípravě. Nastudujte si společnost, přečtete si její hodnocení na internetových stránkách. Projděte si pozorně celý web společnost a vymezte, v jaké fázi je společnost nyní, kam směřuje a čeho chce vedení dosáhnout. Poté, co si odpovíte na základní otázky, budete mnohem lépe připraveni správně ukázat svoje silné stránky a schopnosti, které mohou společnosti pomoci dosáhnout žádaných cílů.

Zkontrolujte detaily o pracovním pohovoru

Ověřte informace jako je především datum, čas, adresa a jméno personalisty nebo osoby z vedení společnosti, se kterou se na pohovoru setkáte. Pokud společnost sídlí ve velké budově, je vhodné si zjistit, na jakém je patře, popřípadě kterým vchodem se na místo nejsnáze dostanete. V případě, že neznáte část města, kde organizace sídlí, není na škodu si na místo udělat cestu před pracovním pohovorem, nejlépe s dostatečným předstihem. I když cesta může vypadat jasně, její samotný průběh se může zkomplikovat (v místě probíhá stavba, nefungují některé linky hromadné dopravy apod.). Pokud nebudete mít čas dopředu trasu prozkoumat, je vhodné zjistit alespoň podrobnosti cesty na internetu. Jestli se vám podaří zabloudit nebo vám cestu zkříží jakákoliv překážka, přijít na pohovor pozdě je prakticky neomluvitelné. V případě, že se vám podaří dorazit na místo v propoceném oblečení po dvoukilometrovém běhu, jistě uděláte na zaměstnavatele okouzlující dojem. Pokud jedete na osobní pohovor autem, je vhodné si dopředu zjistit možnosti parkování a po cestě udělat malou pauzu a zkontrolovat svůj vzhled. Samozřejmostí je vyjet s předstihem, zejména kvůli možným dopravním zácpám. Stres, do kterého se po cestě dostanete, může zkazit celou vaši předchozí přípravu.

Příprava na otázky

Dalším důležitým aspektem přípravy na osobní pohovor je nácvik odpovědí na možné otázky zaměstnavatele. Na pracovním pohovoru se můžete setkat například s těmito otázkami:

Proč chcete opustit svoje současné zaměstnání?

Co považujete za svoji nejsilnější stránku?

Co považujete za svoji nejslabší stránku?

Proč máte zájem o tuto pozici?

Proč bychom vás měli přijmout na toto místo?

Kde byste chtěl být za pět let?

Co vás přitahuje do naší společnosti?

Můžete uvést příklad nějaké inovace, kterou byste udělal ve své stávající práci?

Jak byste se vypořádal se zaměstnancem, který neustále chodí pozdě?

Co víte o naší společnosti?

Jaký byl poslední projekt, na kterém jste se podílel?

Jaké největší chyby jste se dopustil a co jste se z toho naučil?

Kdybyste zjistil, že firma porušuje zákony, co byste udělal?

Jak na sobě chcete zapracovat v následujícím roce?

Jak byste popsal svůj pracovní styl?

Kdybyste mohl mít jednu z nadpřirozených schopností, jakou byste si vybral a proč?

Co považujete za své osobní poslání?

Jaké jsou vaše platové představy?

Samozřejmě existují tisíce dalších otázek, které vám mohou na pracovním pohovoru položit. I když je nemožné se dopředu připravit na všechny možné otázky, které vám personalista může zadat, uvedený výčet vás připraví alespoň na nejčastější z nich. Mimo to vás výčet přivede na styl, jakým způsobem zareagovat na nečekané otázky a budete schopni kreativně zareagovat téměř na cokoliv. Není na škodu si zahrát diskusní hru se členem své rodiny nebo kamarádem. Dejte jim vytištěný seznam otázek a odpovídejte tak dlouho, dokud si nebudete zcela jistí. Nepříjemných nebo moc citlivých otázek se nemusíte bát. V nejhorším případě se vás personalista zeptá na:

věk

místo narození

tělesné nedostatky

rodinný stav

náboženské vyznání

Je velmi vhodné si dopředu připravit otázku nebo otázky, které vy zadáte zaměstnavateli. Poté, co se vás na osobním pohovoru zeptají na všechny důležité věci, velmi pravděpodobně dostanete prostor pro položení vlastních otázek. Svými otázkami můžete prokázat zaměstnavateli, že jste si dobře prostudovali společnost a pozici, na kterou se hlásíte. Vhodné je na danou možnost zareagovat způsobem: „Ano, děkuji, mám několik otázek...“. Tímto rovněž na pohovoru prokážete váš zájem o nabízenou pozici. Pokud se na nic nezeptáte nebo zůstanete mlčet, personalista si s největší pravděpodobností bude myslet, že o místo ve skutečnosti nemáte zájem. Zde se můžete inspirovat pro vaše konkrétní otázky:

Jaký kandidát na nabízenou pozici by pro vás byl ideální?

Můžete mi dát příklad projektu, na kterém bych případně pracoval?

Jaký je další krok ve výběrovém řízení?

Měli byste se vyhnout otázkám o skandálech, platech nebo věcech, které se netýkají pozice, na kterou se hlásíte. Neptejte se na žádné otázky, které by mohli naznačovat, že jste lenivý nebo neprofesionální (otázky týkající se dovolené, kolik hodin budete muset trávit v práci, jestli budete muset dělat nějaké testy, zda užíváte narkotika, za jak dlouhou dobu byste mohli být povýšeni nebo jestli je možné vodit do práce svého psa). Pokud chcete získat zaměstnání, není perspektivní oznamovat zaměstnavateli, že se chystáte na mateřskou dovolenou.

Jak se obléci na pracovní pohovor

Možnost udělat dobrý první dojem je jenom jednou. Pečlivě se zamyslete nad tím, co si na pohovor obléknete, jaký zvolíte účes a make-up. Pokud budete vypadat slušně a profesionálně, výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že postoupíte do dalšího kola výběrového řízení. Měli byste se pokusit přizpůsobit svůj zevnějšek standardu společnosti, do které se hlásíte. Pokud je obtížné zjistit podrobnosti, je vhodné přizpůsobit se alespoň odvětví byznysu, ve kterém společnost působí. Když se hlásíte na pozici do konzervativní společnosti nebo státního aparátu, nejvhodnější je přijít ve společenském oblečení (oblek, kostým). V případě, že se hlásíte do rodinné firmy nebo nevládní neziskové organizace, můžete zvolit mnohem volnější způsob oblečení.

Na některé pozice je možné se zaměřit i na zdokonalení své přitažlivosti. Velice však záleží na tom, do jaké společnosti se hlásíte a na jakou pozici. U mužů stačí, pokud si vezmou hezkou košili s vázankou, ženy musí zvážit vhodnou hloubku výstřihu a délku sukně. Je potřeba však dát pozor na to, abyste svojí snahou neudělali více škody, než užitku.

Doplňky k oblečení je potřeba pečlivě vybrat. Zkušený HR specialista si určitě všimne šperků, hodinek, náramků apod. Přinést si sebou na pohovor láhev vody, tašku do posilovny nebo knihy v igelitce může vypadat až legračně. Nevhodné oblečení na personalistu udělá dojem, že nevíte, jak se správně obléci nebo že je vám to jedno.

Pokud jste na pochybách, oblečte se konzervativně. Muži by měli přijít v černém nebo tmavém obleku, bílé košili, slušné vázance a společenských botách. Ženy si mohou vzít vhodnou sukni nebo kostým. Neutrální šperky a slušný make-up nic nezkazí. Není špatné se zeptat někoho, co na vaše ustrojení říká. Jak muži, tak ženy by se měli vyhnout výrazným parfémům nebo výrazné vodě po holení. Samozřejmostí je vypnout telefon a v žádném případě ho nenést v ruce.

Řeč těla

Vaše řeč těla o vás řekne možná mnohem více, než vaše slova nebo váš životopis. I když personalista nebo zaměstnavatel nemusí být odborník na význam tělesných projevů, váš postoj a další zřejmé projevy budou mít vliv na vaše hodnocení.

Na židli byste měli sedět vzpřímeně a mírně nakloněni dopředu. Udržujte oční kontakt s personalistou nebo zaměstnavatelem. Tyto dva základní principy není těžké si zapamatovat ani dodržet a řeknou o vás, že jste sebejistí a máte zájem o pozici. Naopak se vyvarujte zkřížených rukou a nezaklánějte se dozadu. Budete působit odtažitě a nepřátelsky. Následující výčet vám poradí, co dělat a čemu se vyhnout:

Co dělat:

Udržujete oční kontakt, mějte pozitivní výraz v obličeji.

Při podání rukou příliš nemačkejte, ani nebuďte vlažní. Nenoste nic v pravé ruce, aby vám zůstala volná.

Zůstaňte stát, dokud nebudete vyzván k posazení.

Seďte vzpřímeně a mírně nakloněni dopředu.

Udržte výraz v obličeji, který říká, že vás pozice zajímá.

Vyjadřujte pozitivní gesta, jako zejména přikyvování a úsměv.

Udržte svoje ruce a nohy relaxované a v klidu.

Mluvte přímo na osobu, která vám zadala otázku. Zároveň se můžete krátce podívat na každého zbylého člena personálního týmu.

Pokud má personalista nebo zaměstnavatel náhle jinou činnost a nemůže se vám plně věnovat, sklopte na danou dobu oči (vyhledává něco v počítači, dokumentech apod.).

Před odchodem podejte všem ruku a poděkujte za pozvání k pohovoru.

Co nedělat:

Nebuďte nervózní, neklepejte prsty o stůl a netřepejte nohami. Při sezení se nevrťte.

Neškrábejte se na krku, na hlavě a netřete ruce o židli.

Nedotýkejte se a neškrábejte se v obličeji.

Při sezení mějte ruce volně složené.

Nehrbte se v židli.

Nenaklánějte se ke dveřím, vypadá to, že chcete odejít nebo utéct.

Nehypnotizujte personalistu svým upřeným pohledem a nezírejte bezmyšlenkovitě do prostoru.

Nevyvalujte oči.

Nedívejte se na hodinky.

Rozhovor přes Skype nebo telefon

Některé společnosti dělají pohovory s kandidáty přes Skype nebo telefon. Důvodem je většinou problém s dojezdem uchazeče kvůli vzdálenosti nebo snaha ušetřit čas. Pokud vás čeká pohovor po telefonu nebo Skypu, je vhodné se připravit stejně jako k osobní schůzce. Nicméně je vhodné se zaměřit na následující body:

Pokud je to možné, vždy užijte stabilní připojení nebo pevnou linku. Spojení nebo signál může vypadnout. Není nic horšího, než pokud musíte vše opakovat nebo zjišťovat, zda vás na druhé straně opravdu slyší.

Vypněte čekání na hovory nebo si nastavte profil „neviditelný“.

Najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo vyrušovat.

Během hovoru nejezte, nežvýkejte ani nekuřte.

Mějte po ruce sklenici s vodou nebo láhev s pitím.

Mějte před sebou váš životopis, motivační dopis a případně jiné dokumenty nebo poznámky. Pokud se správně k pohovoru po Skypu nebo telefonu připravíte, můžete výhody z něho plynoucí převrátit na svoji stranu.

Poslouchejte a zaměřte se na obsah sdělovaných informací.

V průběhu telefonátu si dělejte poznámky.

Stoupněte si nebo se posaďte vzpřímeně. Budete znít více energicky.

Vhodně se oblečte. Budete se cítit jistěji a znít více profesionálně. V pyžamu jistě neuděláte dobrý dojem.  

Zjištění výsledků

Pokud jste zaměstnavateli podali perfektní životopis, skvělý motivační dopis a úspěšně absolvovali osobní pohovor, nezbývá nic jiného, než čekat na výsledky. Pokud máte pocit, že jste již měli být informováni, je možné zaslat zjišťující e-mail nebo zavolat na personální oddělení. Je však nezbytné být zdvořilý a neprozradit zaměstnavateli, že jste netrpěliví. Nicméně situaci nijak nezkazíte, telefonátem nebo e-mailem dáte najevo, že o pozici máte skutečný zájem. Můžete zaměstnavateli zopakovat, že váš zájem o pozici stále trvá a chcete pokračovat ve výběrovém řízení.

Je potřeba se obrnit trpělivostí. Některé odpovědi přijdou z vašeho úhlu pohledu až s velkým zpožděním. Mnohým společnostem trvá týdny a často i mnoho měsíců, než vyhodnotí kandidáty na danou pozici. Výběrové řízení netrvá dlouhou dobu kvůli vám, ale protože se společnost pravděpodobně snaží úzkostlivě vybrat nejlepšího kandidáta, který se na pozici bude nejlépe hodit. Jestli máte o pozici skutečný zájem, ukažte zaměstnavateli, že máte trpělivost si na výsledky počkat.

Odmítnutí

Když se dozvíte, že jsem nebyl přijat na pozici, je akceptovatelné do společnosti zavolat a zeptat se, proč byl vybrán jiný kandidát. I když se to může zdát nepříjemné, ukážete společnosti, že máte zájem se dozvědět o svých chybách, ze kterých se chcete poučit. Pokud se k tomuto telefonátu odhodláte, zaměřte se na to, aby z vašeho hovoru byl zřejmé, že máte zájem získat nové zkušenosti a záleží vám na vašem dalším vývoji. V žádném případě je nepoučujte, že udělali chybu, když vás nepřijali. Nikdy nevíte, kdy a jaké pozice se v dané společnosti opět otevřou. Jistě vám v budoucnosti neprospěje, pokud na vaši reakci zůstanou špatné vzpomínky. Dejte si záležet na tom, aby i po neúspěšném přijímacím procesu po vás ve společnosti zůstala pozitivní stopa. Nezapomeňte na závěr telefonátu poděkovat, že jste měli možnost se výběrového řízení účastnit a za čas, který s vámi strávili. Pokud máte zájem ve společnosti pracovat případně na jiné pozici, je vhodné tento fakt v daném telefonátu rovněž uvést. Jedním neúspěšným výběrovým řízením nemusí být nic ztraceno a velmi brzy v dané společnosti můžete rozjet kariéru na jiné, třeba i lepší pozici.

Byli jste přijati!

Pokud jste byli přijati, je potřeba dát pozor na několik následujících věcí:

  Vyjasnění detailů

Jestli existují nějaké věci, kterým nerozumíte nebo se chcete zeptat na podrobnosti o výkonu práce na pozici, nyní je ten správný čas se na vše vyptat. Je tak možné zjistit, jaký budete mít pracovní rozvrh nebo kolik hodin budete pracovat. Je však potřeba se na tyto údaje zeptat profesionálním způsobem a nezkazit dojem u zaměstnavatele.

  Oznámení o přijetí v písemné podobě

Oznámení o přijetí by mělo přijít v písemné podobě. Pokud vám zrovna společnost nezašle doporučený dopis, měli byste se výsledky dozvědět alespoň prostřednictvím e-mailu. V dopise by měl být uvedený přesný název pracovní pozice, výše měsíčního příjmu, systém odměn a případně další finanční nebo materiální výhody, které je vám společnost schopná nabídnout (služební telefon, auto, příplatek na bydlení, proplácení cestovného apod.).

  Vyjednávání

Jestli vám připadá, že platové podmínky neodpovídají výkonu funkce, je možné se pokusit (slušně!) vyjednávat o navýšení nabízeného platu. Pokud jste však dříve souhlasili – byť i jen ústně – s nabízeným platem, je nevhodné nyní měnit pozici. V některých případech váš souhlas s výší příjmu byl důležitou informací pro rozhodování zaměstnavatele během výběrového řízení.

  Nástup do práce

Je důležité vědět, ke kterému datu společnost předpokládá váš nástup na pozici. Potřebujete ukončit současnou práci a dobře se rozejít se svým současným zaměstnavatelem. Snažte se rozloučit a odejít v dobrém, nezkažená reputace se vám v budoucnosti může hodit.

  Čas na rozhodnutí

Pokud si nejste nástupem na danou pozici zcela jistí, můžete si vyžádat datum, do kterého se můžete o případném nástupu rozhodnout. Většina zaměstnavatelů vám ráda poskytne na rozhodnutí několik dní, možná i několik týdnů. Pokud zaměstnavatel vyžaduje okamžité rozhodnutí, může se jednat o podezřelé znamení.

  Instinkty

Můžete si být na 100 % jisti, že chcete práci na dané pozici. Na druhou stranu můžete mít pocit, že nabídku nemáte přijmout. Vaše instinkty vám mohou poskytnout informaci, že s případným nástupem není něco v pořádku. Pokud k této situaci opravdu dojde, je potřeba celou situaci analyzovat a prozkoumat všechny detaily možného vývoje. Je možné, že skutečně něco není v pořádku. Naopak vaše pocity mohou být založené na nepodstatných nebo nepravdivých dojmech z výběrového řízení.

  Vyjednávání o nabídce

Vyjednávání o lepších podmínkách může být otravné a nepříjemné, nicméně je potřebné si platové podmínky a možnosti navyšování příjmu upřesnit předem. Je zcela jasné, že každý člověk chce mít co nejvyšší příjem. Mezi nabízeným platem a představami kandidáta na konkrétní pozici mohou být velké rozdíly. Neodpovídající plat nebo zklamání může novému pracovníku znechutit práci. Vyjednávání o podmínkách je snazší v případě, že jste vysoce kvalifikovaný a zkušený kandidát nebo pokud společnost dlouhou dobu nemohla na pozici nikoho vhodného najít. Vždy je dobré prozkoumat pracovní trh, na kterém se pohybujete a zjistit, jakou máte hodnotu a jaký příjem můžete na konkrétní místo vyžadovat. Je dobré se podívat, kolik nabízejí kandidátům na stejné pozice jiné společnosti. Je vhodné prozkoumat například seriózní pracovní portály jako je Aulinks.cz.

Pokud zaměstnavatel nechce nebo nemá možnost vám poskytnout vyšší plat, je možné vyjednávat o zlepšení dalších podmínek. To se týká především délky dovolené, možnosti flexibilní pracovní doby, příspěvky na dopravu, služební auto, proplácení nákladů, vyšší odměny nebo rehabilitační pobyty.

Během celého vyjednávání je důležité být zdvořilý a zcela profesionální. Zaměstnavatel bude jinak reagovat, zda vaše požadavky budou založené na „podívejte se, co Vaší společnosti mohu přinést a jak jsem pro Váš vývoj důležitý“ nebo na „podívejte se, co už mi dlouho schází“. Vyjednáváním můžete zvýšit svoji hodnotu a případný příjem nebo ze sebe udělat člověka, který má nerealistické představy a požadavky. Mějte na mysli, že výběrové řízení a rozhodnutí zaměstnavatele o vašem přijetí ještě nemusí být zcela u konce.

  Odmítnutí nabídky

Můžete se rozhodnout nabídku odmítnout z celé řady důvodů. Pokud jste se rozhodli, je potřeba zavolat, napsat e-mail nebo dopis (stejnou formou, jakou vám byla pozice nabídnuta). Udělejte to co nejdříve je to možné. Způsob a styl odmítnutí nabídky by měl být profesionální a korektní. Všem poděkujte a napište věty typu „po důkladném zvážení jsem zjistil, že se na danou pozici v současné době příliš nehodím“ nebo „rozhodl jsem se přijmout jinou pozici, která více odpovídá mé kvalifikaci a mému dlouhodobému směřování“. Vždy je nutné být opět zdvořilý a diplomatický. Nikdy nevíte, co se může přihodit v budoucnosti a jaké možnosti si nevhodným chováním můžete zabrzdit.

  Přijetí nabídky

Přijetí nabídky zaměstnání je vždy potřeba napsat písemně. A to i v případě, že jste potvrdili svůj nástup na pozici po telefonu. Dopis zaslaný poštou nebo elektronicky by měl obsahovat:

ocenění nabídky

přijetí nabídky zaměstnání

zopakování nabízeného platu a odměn

datum nástupu

Dopis musí být opět profesionální, obsahovat vaše jméno a kontaktní informace. Pošlete dopis tak brzo, jak je to jen možné. Stejně jako v jiné korespondenci zkontrolujte gramatiku, překlepy a nepřesně užitá slova. Nyní je čas se připravit na nástup do nové práce. Zkuste si co nejlépe nastudovat společnost, její zaměstnance, její produkty a služby. Naplánujte si, jaké oblečení budete nosit první týden v práci. Je vhodné chodit ze začátku ve více konzervativním oblečení. Velmi rychle zjistíte, jaká je kultura ve firmě a můžete se jí přizpůsobit. Dobře zkontrolujte, zda je vaše oblečení čisté, opravené a přesně vám sedí. Jestli si nejste zcela jistí, je vhodné navštívit krejčího nebo se poradit s někým zkušenějším. Naplánujte si, jak budete do práce cestovat a trasu si dopředu projeďte. Pokud pojedete autem, určitě si dopředu zjistěte možnosti parkování. Není nic horšího, než první den přirazit do práce zpocený a s půlhodinovým zpožděním. První den naopak musíte ukázat svůj entuziasmus a spolehlivost.

6. Závěr

Ať už hledáte své první zaměstnání, měníte směr kariéry nebo se vracíte po čase na pracovní trh, hledání a nástup do nové práce může být dlouhý a vyčerpávající proces. Proto je potřeba být profesionální, klidný a optimistický, aby se během procesu hledání snížil stres a před zaměstnavateli jste působili dojmem člověka, který patří do jejich společnosti. Celý proces hledání práce by měl směřovat k pozici, pro kterou jste kvalifikovaný a která vás zajímá. Základní je soustředit se na perfektní sepsání životopisu a motivačního dopisu. Správná příprava na osobní pohovor v kterékoli podobě a jednání se zaměstnavatelem vám může začít vaši vysněnou kariéru.